Witamy na stronie Levante Polska

Jesteśmy dystrybutorem włoskich wyrobów spożywczych klasy Premium. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą:

Regulamin sklepu

I. Postanowienia ogólne
 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.levante.com.pl, prowadzony jest przez firmę LEVANTE Sp. z o.o. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000409490 przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy, o numerze NIP: 631-264-46-96 oraz numerze REGON: 242844319, z siedzibą w: 44-100 Gliwice, ul. Lutycka 6. 
 2. Celem działania sklepu internetowego www.levante.com.pl jest sprzedaż detaliczna oraz hurtowa produktów spożywczych włoskich producentów klasy Premium.
 3. Ceny znajdujące się na stronie sklepu przy oferowanych produktach są cenami brutto i zawierają 23% podatek VAT. Ceny podawane są w złotych polskich. Nie zawierają one informacji na temat kosztów przesyłki.
 4. Dane zamieszczone na witrynie sklepu internetowego www.levante.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Dane te pełnią jedynie rolę informacji handlowej.
 5. Korzystanie ze sklepu internetowego www.levante.com.pl oraz dokonywanie zakupów jest równoznaczne z akceptacją w całości poniższego Regulaminu, Polityki Prywatności, oraz jest tożsame z poświadczeniem pełnoletniości przez Klienta.
II. Rejestracja i logowanie
 1. Warunkiem dokonywania zakupów w sklepie jest rejestracja (utworzenie) konta użytkownika. Rejestracja ma na celu uzyskanie przez sprzedawcę danych niezbędnych do zrealizowania umowy kupna-sprzedaży, usprawnienie komunikacji z Klientem podczas procedury realizacji zamówienia oraz ułatwienie i skrócenie czasu składania ewentualnych kolejnych zamówień.
 2. Aby utworzyć konto należy wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres dostawy towarów oraz hasło.
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 4. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Po zalogowaniu Klient posiada w każdej chwili wgląd w swoje dane oraz posiada możliwość ich zmiany korzystając z zakładki "Twoje Konto".
 5. Rejestracja oznacza zapoznanie się i zaakceptowanie poniższego regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez sklep danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówień.
 6. Po dokonaniu rejestracji Klient może zalogować się do sklepu internetowego www.levante.com.pl przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu e-mail oraz hasła.
III. Procedura składania zamówień
 1. W sklepie można składać zamówienia przez 24 godziny na dobę korzystając z adresu www.levante.com.pl
 2. Klient kompletuje zamówienie przeglądając produkty znajdujące się w sklepie i wybierając opcję "Dodaj do koszyka" na stronie produktu. W momencie gotowości do złożenia zamówienia należy skorzystać z linku "Złóż zamówienie" znajdującego się na stronie Koszyka.
 3. Przez cały czas trwania zakupów Klient ma możliwość przeglądania i edytowania zawartości swojego koszyka (dodawanie i usuwanie produktów oraz zmienianie ilości danego produktu w koszyku).
 4. W Koszyku (podsumowaniu zamówienia) znajdują się wybrane wcześniej przez Klienta produkty i informacja na temat całkowitej wartości zamówienia. Korzystając z przycisku "Złóż zamówienie" Klient wskazuje:
  • adres, na jaki mają być dostarczone wskazane wcześniej produkty
  • sposób dostawy
  • formę płatności
 5. Dokonanie powyższych czynności oznacza złożenie zamówienia w sklepie i zawarcie umowy kupna-sprzedaży produktów objętych zamówieniem. Na adres e-mail Klienta zostanie przesłana wiadomość zawierająca podsumowanie zamówienia i potwierdzająca przyjęcie zamówienia do realizacji.
 6. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.levante.com.pl jest równoznaczne z oświadczeniem Klienta, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych.
IV. Realizacja zamówienia
 1. Zamówienia będą przyjmowane do realizacji najpoźniej w terminie do 3 dni po złożeniu przez Klienta zamówienia.
 2. W przypadku niemożliwości realizacji zamówienia Klienta spowodowanej brakiem którejkolwiek pozycji z zamówienia, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. Jeśli Klient wyrazi na to zgodę zamówienie zostanie zrealizowane bez brakujących pozycji. W innym przypadku, zamówienie nie zostanie zrealizowane i - gdy dokonano przedpłaty - całość otrzymanej kwoty zostanie zwrócona Klientowi.
V. Płatność i dostawa
 1. Sklep internetowy www.levante.com.pl umożliwia dokonywanie płatności elektronicznych (za pomocą przelewu internetowego lub karty kredytowej) za zamówione produkty za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności oferowanego przez PayU S.A. ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań.
 2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Klient ma prawo sprawdzić, w obecności pracownika firmy kurierskiej lub Sprzedawcy (w przypadku Transportu własnego Sprzedawcy), czy dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem. Jeśli towar jest uszkodzony należy sporządzić protokół szkody.
 4. W przypadku zakupu przez nasz sklep internetowy alkoholu - kurier jest zobowiązany do weryfikacji wieku kupującego.
VI. Warunki reklamacji towarów
 1. Reklamacje (zgłoszenie niezgodności zakupionego towaru z umową) należy składać na adres prowadzenia działalności.
 2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przysłanie reklamowanego towaru na adres firmy z dołączonym potwierdzenia zakupu. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru na adres firmy.
 3. Koszt przesyłki reklamowanego towaru ponosi kupujący.
 4. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie naprawiony bądź wymieniony na nowy i zostanie odesłany na koszt sklepu na adres Klienta. W momencie, gdy reklamowanego towaru nie będzie można naprawić bądź wymienić na nowy, sklep zwróci Klientowi pieniądze na wskazany przez niego rachunek bankowy. W przypadku zwrotu pieniędzy za towar, nie zwracamy kosztów przesyłki.
VII. Odstąpienie od umowy sprzedaży / zwrot produktów
 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) Kupujący, w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) kupionego towaru.
 2. Zwracany towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym tzn. towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone i w stanie niewskazującym na użycie.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, towar należy odesłać na własny koszt na adres korespondencyjny podany na stronie internetowej sklepu. Do takiej przesyłki należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Zwrot powinien nastąpić w terminie nie przekraczającym 14 dni.
VIII. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 2. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian.